Zaznacz stronę

Ministerstwo Finansów – E-deklaracje 2017

Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym Ministra Finansów, bezpośrednio odpowiedzialnego za finanse publiczne. Stanowi wsparcie w projektowaniu budżetu państwa, kieruje sprawami podatków, finansowaniem urzędów terytorialnych oraz kwestiami związanymi z długiem publicznym. Ministerstwo Finansów znane jest pod tą nazwą dopiero od 1950 roku, wcześniej istniało jako Ministerstwo Skarbu.

E-deklaracje 2016/2017

W celu usprawniania podatnikom rozliczania z podatku dochodowego Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny program E-Deklaracje, który ma oswoić i zachęcić podatników do wypełniania formularzy przez sieć. System do końca grudnia 2016 roku przyjął ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Dzięki popularności tej metody, przewiduje się, że forma e-deklaracji całkowicie zdominuje sposób wypełniania pit. Jest to koniec epoki uzupełniania zeznania podatkowego przy pomocy papierowego arkusza.

Do rozliczenia PIT 2017 zostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Co to są e-Deklaracje?

e-Deklaracje to system umożliwiający przesyłanie drogą elektroniczną zeznań podatkowych. Został uruchomiony od 1 stycznia 2008 roku i od tego momentu do końca grudnia 2016 roku – skorzystało z niego aż 39 mln. Polaków, którzy zdecydowali się złożyć pit w formie elektronicznej. Systemu dopełniają E-podatki – czyli kompletnej wersji usług internetowych przygotowanych zarówno dla zwykłych podatników, jak i firm. Rozliczając pit przez Internet nie musimy składać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy, że znamy kwotę przychodu z roku poprzedniego. Jest to bezpieczny i skuteczny sposób na weryfikację informacji.

e-Deklaracje 2017 a Urzędy Skarbowe

Urząd Skarbowy jest państwową jednostką budżetową podlega Ministerstwu Finansów. To organ podatkowy pierwszej instancji, co oznacza, że od decyzji urzędu można się odwołać. Organem odwoławczym jest dyrektor izby skarbowej. Co roku, gdy składamy zeznania podatkowe mamy kontakt z tą jednostką administracyjną. Coraz częściej jednak decydujemy się na rozliczenie pit przez Internet i pomijamy bezpośrednią wizytę w placówce. Szacuje się, iż do 2 maja 2017 roku, co szósty Polak rozliczy się przez sieć.

 

Co należy do obowiązków Ministerstwa Finansów?

 • Kierowanie sprawami wszelkich podatków
 • Kontrolowanie i wydzielanie funduszy dla samorządów terytorialnych
 • Zarządzanie sprawami związanymi z długiem publicznym

Ministerstwo Finansów odpowiada za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa m.in. współprace finansową, kredytową i płatniczą z kontrahentami zza granicy, ceł i kontroli skarbowej. Ministerstwo sprawuje pieczę nad projektem informatyzacji administracji publicznej.

Jakie są cele projektu Ministerstwa Finansów?

Głównym zadaniem jest przechowywanie i przetwarzanie deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej oraz zapewnienie dostępu do informacji o sposobie rozliczenia online:

 • Zachęcanie płatników do korzystanie z możliwości rozliczania pit przez Internet
 • Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kraju do poziomu umożliwiającym korzystanie z Internetu i elektronicznych usług publicznych
 • Usprawnienie przepływu wymiany informacji na drodze elektronicznej między Centralna Bazą Danych a innymi jednostkami administracji państwowej

Obowiązki Urzędu Skarbowego

Do zakresu obowiązków Urzędu Skarbowego należy informowanie płatników o:

 • sposobach płatności,
 • poprawnym wypełnianiu deklaracji
 • umożliwienie obywatelom zrealizowania swojej deklaracji pit
  ustalanie oraz określenie lub kontrola podatków oraz nieopodatkowanych należności finansowych
 • tworzenie baz danych podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych
 • nadzór podatkowy
 • rozdział i przekazywanie środków jednostkom samorządu terytorialnego
 • egzekucja administracyjna należności pieniężnych
 • współpraca i kontakt z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe